ПРОФЕСИЯ „ХИМИК-ТЕХНОЛОГ“

-технологията на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични субстанции;
-основни групи лекарствени средства и техния терапевтичен ефект;
-основни групи парфюмерийни и козметични препарати;
-контрол при производството във всички етапи;
-планиране, подготовка и управление на процесите за получаване на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти.

Гимназията е утвърдено професионално училище с 58- годишна история и утвърдени традиции в професионалното образование.
Добра материална база, модерно оборудвани компютърни кабинети, лаборатории, библиотека и фитнес зали са оптимално съчетание за обучение, отдих и физическо развитие на учениците.