Онлайн среща по проект Computer skills in modern education, програма Еразъм +

Учителите-координатори по проект „Computer skills in modern education“, програма Еразъм + се срещнаха онлайн на 4.1.2022г. и обсъдиха текущата ситуация с новата вълна на пандемията във всяка страна партньор и планираха първата реална мобилност. От страна на ПГЕБ участие взеха госпожа Искрена Иванова – зам. директор и госпожа Веселка Николова – учител по английски език.