Oт утре 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. вкл., учим в електронна среда от разстояние

Уважаеми родители, в изпълнение на заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от утре 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. вкл., учебния процес в гимназията ще се осъществява в електронна среда от разстояние, чрез използване на ел. платформа ТИЙМС 365. Обучението ще се провежда при спазване на седмичното разписание с продължителност на учебните часове 40 мин. ( параграф 2, чл.7, ал.6 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование) и при спазване продължителността на междучасията. Всички ученици от 9 до 12 клас разполагат с необходимата информация за включване в платформата. Учениците от осмите класове ще получат име и парола за достъп в рамките на днешния ден, поради факта че не разполагаме с необходимата информация от предишните им училища.

Уведомяваме ви също, че 02.11.2020 г. е неучебен ден за системата на училищното образование, поради честване на празника на Народните будители, който се отбелязва на 01. ноември (почивен ден – неделя).

Уважаеми родители, надяваме се, че ще подкрепите физически и морално нашите ученици, и ще съдействате за провеждане на пълноценен учебен процес през предстоящите две седмици. Надяваме се на контрол от ваша страна и максимално ограничаване на контактите от страна на учениците, за да излезем по-лесно и бързо от кризата с разпространението на инфекцията КОВИД-19 и най-вече за да опазим здравето на всички участници в учебния процес – ученици, учители, служители и семействата им. За периода на обучението в електронна среда от разстояние, на учениците, които не се включват в учебните часове ще се поставят отсъствия. Информация за това може да получавате ежедневно от електронния дневник на класа.

Надяваме се, че с взаимна подкрепа ще се справим успешно с поредното предизвикателство, пред което всички сме изправени!

Пазете се и бъдете здрави!