Oбучението от разстояние протича успешно

Уважаеми родители,
имаме удоволствието да ви информираме, че обучението от разстояние в електронна среда стартира успешно миналия четвъртък и до момента протича успешно в ел. платформа Teams Mikrosoft 365. Всички ученици са обхванати и участват активно в учебните занятия. Обръщаме се към вас за съдействие и ограничаване на контактите между учениците в свободното им време. Знаем, че децата ни са отговорни и разчитаме с общи усилия да ограничим разпространението на епидемията COVID-19. Така ще се върнем по-скоро в училище.
БЛАГОДАРИМ ви! Пазете се!