Kръгла маса на тема „Приложимост на новите НИП по професия химик – технолог“

На 15.10.2021 г. в ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров“ се проведе кръгла маса на тема „Приложимост на новите НИП по професия химик – технолог при провеждане на ДИППК и съответствието им с ДОС за професията“. На обсъждането присъстваха авторският екип от гимназията, г-жа Росица Илиева – гл. експерт в МОН, проф. д-р Санчи Ненкова и проф.
д-р Иво Вълчев – университетски преподаватели в ХТМУ, и представители на бизнес-партньори на гимназията.