HEALTHY WEEK по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, програма ERASMUS+

От   15.01.2022г. до 20.01.2022г. се проведе HEALTHY WEEK по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“ с проектен номер: 2020-1-IT02-KA229-079580_5, съфинансиран от програма ERASMUS+ на Европейския съюз с координатор за България  –   Силвия Методиева.
От  ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в събитието  участваха учителите Силвия Методиева и Божидар Иванов и учениците от 8В и 12А клас.
През цялата седмица учениците, заедно със своите учители, работиха и се забавляваха в нетипична среда, представяха презентации, изготвяха различни здравословни ястия, които показваха стъпка по стъпка и за които предлагаха алтернативни методи и продукти.
Дейностите бяха подкрепени с множество фотоси и видеа и след това всички имаха възможността да опитат от крайните продукти.