Създаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-10235/02.04.2021 г., Ви уведомявам, че Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене през целия живот започна обществена консултация на тема „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014-2020 г. – изводи и препоръки“. Създаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни. Интерактивният ресурс е публикуван в Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и е свързан с интернет страницата на Националния координатор за учене на възрастни.

За лесен достъп до Форума можете да използвате следния линк: https://epale.ec.europa.eu/en/node/170290 

Инж. Н. Вълчева – директор на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ е член на областната координационна група за учене през целия живот – София- град.