Декларации за съгласие за тестване

Във връзка с възстановяването на присъствени учебни занятия, в случай че бъдат осигурени тестове от МОН, моля да попълните една от следните декларации. Декларацията е съгласие за тестване и се попълва само от родители, които желаят децата им да бъдат тествани.