Информация за графика на дейностите по приемане на ученици в ПГЕБ

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА – ЛАБОРАНТ” / ТMKХП / Прием след VІІ – ми клас с разширено  изучаване на АЕ Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература  и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование Срок Прочетете повече заИнформация за графика на дейностите по приемане на ученици в ПГЕБ[…]