Първа мобилност по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion”, програма ERASMUS+

От 4.10. – 08.10.2021г. се проведе първата мобилност по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion” по програма ERASMUS+ № 2020-1-IT02-KA229-079580_5 с координатор за България
Силвия Методиева. Срещата се проведе в гр. Пулсано, Италия. От ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София участие взеха г-н Божидар Иванов и г-жа Силвия Методиева. В срещата взеха участие учители от петте държави участнички по проекта: Италия – координатор, Полша, Румъния, Хърватска и България.
Всяка от държавите представи с Power Point презентации своето училище и образователната система на своята страна.
Учители и ученици присъстваха на урок „Здравословна закуска за всеки ученик“, който беше последван от практически упражнения:
учениците от италианското училище представиха различни начини на приготвяне на здравословна храна.
Проведена бе и РАБОТИЛНИЦА на тема „Устойчиво и здравословно хранене” с експерти и местните власти.

         
Състоя се и обучителен курс с ученици и експерти по „Кръгова икономика“.
След теоретичната сесия се проведе практическа демонстрация от италиански учители по готвене и обслужване в училищните лаборатории.
Учители от училището в град Пулсано представиха различни методи на приготвяне на украса за маса от различни хранителни продукти.