Среща по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus +

На 16.03.2021г. се състоя онлайн среща по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, по прогарама Erasmus +. Страни партньори са България, Италия, Полша, Румъния и Хърватия. В срещата взеха участие ученици от 9., 10., 11. и 12. клас на нашето училище и учители по английски и немски език, работещи по проекта.