65 години от създаването на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

Днес, 16.02.2024 г. за пореден 65-ти път тържествено отбелязахме патронния празник на нашето училище! С разнообразни дейности почетохме името на нашият Патрон проф. д-р Асен Златаров:

Клубовете по интереси представиха своите изследователски и творчески проекти.

Красотата в Химията – демонстрации на химични реакции

Малката бактерия с голяма популярност – Животът и делото на Стамен Григоров

Замъсявания в социална среда – Изследване и анализ на шумовото замърсяване и качество на въздушната среда

В света на Астрономията

Международни проекти Еразъм+

Приложна Физика

Вдъховение с Асен Златаров – Литературно четене

Спортни дейности

Нашият Патрон – Асен Златаров – документален филм

По дългогодишна традиция, ученици от 12. клас, с ръководители: Искра Врабевска и Михаил Арсов, поднесоха цветя пред паметника на проф. д-р Асен Златаров в парка „Заимов“, като истински златаровци.

Честит празник Златаровци!