59 години ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“

Вече 59 години нашата гимназия обучава своите ученици във всички области на науката химия.

Празника на гимназията и 133 годишнината от рождението на проф. д-р Асен Златаров отбелязахме с посещението на театралната постановка „Скъпо съкровище“.