1 място в конкурс на БАН

ПЪРВО МЯСТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ В КОНКУРС ПО ПРОЕКТ EIT-RIS, RAISESEE-17167 КЪМ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

В рамките на обучението по проект EIT-RIS, RAISESEE-17167 в БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ под ръководството на проф. дхн Таня Цончева на 19.06.2019 год. се проведе конкурс на тема ,,Как да опазим Земята чиста?”

Учениците Марио Петров Петров, Яна Петрова Дончева и Карина Красен Пейчева от 10б клас на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ с ръководител инж. Силвия Ангелова Цолова представиха презентация и защитиха реферат на тема ,,Земята наш дом.” В резултат на отличното си представяне учениците спечелиха първо място и бяха наградени със сертификати.