Четвърта онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“

На 20.10.2021г. се проведе четвърта онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“ съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз, с координатор за България: Искрена Иванова. От името на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в срещата участваха госпожа Искрена Иванова, заместник директор и госпожа Веселка Николова, учител по английски език, бяха обсъдени бъдещи мобилности през настоящата учебна година.