Четвърта мобилност по проект “Teen Einsteins”, програма ERASMUS+

От 1.02.2023 г. до 3.02.2023 г. Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ е домакин на четвъртата – последна мобилност по проект “Teen Einsteins” съфинансиран от програма ERASMUS+ на Европейския съюз. Гостуват ни ученици и учители от Гърция, Италия, Хърватия и Полша.
Учениците  експериментираха с техники за HPLC анализ и визуализация на патогенни агенти в Химикотехнологичния и металургичен университет. Посетиха и Института по невробиология към Българска академия на науките, където се запознаха с изследванията на стресовия фактор на черноморската фауна. В лабораториите на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участваха в лабораторно занятие, включващо наблюдение на клетки.
Международната група посети и центровете с най-голям исторически, културен и религиозен интерес в София. В последната вечер се раздадоха и сертификатите, удостоверяващи участието в тази мобилност.