УЧЕБНИЦИ 2021-2022 актуализиран

Клас  Предмет  Учител  Учебници по предмета и помагала 
8 а, г клас   Български език и литература  Людмила Любенова   Издателство: БГ Учебник за 8 клас 

Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев 

  

  

8 а, б, в, г  Предприемачество  Петър Петрунов  Изд. Мартилен Автор Кирил Тодоров 
8 б, в клас   Български език и литература  Христиана Цветанова   Издателство: БГ Учебник за 8 клас 

Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев  

8 а, б, в, г   Информационни технологии   Искрена Иванова  Информационни технологии за 8. клас издателство “Домино”  2018 

Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев 

  

  

8 в Немски език – разширено  Силвия Методиева  Exakt für dich, A1 (І.срок) 

Exakt für dich, A2 (ІІ. срок) 

Издателство: KLETT Автор: Giorgio Motta 

8 а, б, в, г 

 

Физика и астрономия  Таня Тотева  Издателство:Булвест 2000 

Автор:Максим Максимов 

8 а, б, гБлагодаря

 

Английски език   Веселка Николова 

Десислава Бачева 

Василка Цонкова 

Gateway 2nd Edition  

нива A1 и A2 

Издателство: Macmillan  

Учебник и учебна тетрадка 

Организирано закупуване на двата комплекта 

8 а, б, в, г 

 

Математика  Иваничка Живкова  Издателство “Просвета” основано 1945 

Автори: Кирил Банков 

Илиана Цветкова 

8 а, б, в, г 

 

Музика  Божидар Иванов  Издателство “Анубис” 

Автори: Янна Рускова 

Стефан Хъсков 

8 а, б, в, г 

 

Изобразително изкуство  Божидар Иванов   Издателство “Анубис” 

Автор: Бисер Дамянов 

8 а, б, в, г 

 

Химия и ООС 8 клас  (първа част за 9 клас при интензивно изучаване на чужд език) 

Учебно помагало: Учебна тетрадка по химия и ООС за 8 клас 

Елена Стоянова  Издателство: Педагог 6 

Автори: Митка Павлова и колектив 

  

8 а, б, в, г 

 

История и цивилизации  Богдана Лозанова  Издателство БУЛВЕСТ 2000 

Автори: Андрей Пантев и колектив 

8 а, б, в, г 

 

Философия  Богдана Лозанова  Издателска къща Анубис 

Автори: Л. Андреева и колектив 

8 а, б, в, г 

 

География и икономика  Денислав Тодоров  Анубис 
8 а, б, в, г 

 

Биология и здравно образование 

Учебно помагало: Работни листове по Биология и ЗО 

Анета Филатинова  Анубис – М.Шишиньова, Л.Спасов 
9 г клас  Стехиометрични изчисления  Милена Мартинова  Изд. Световит,  

София, 1997 

Автори: Юлия Митева, 

Иван Иванов 

9 клас 

  

Информационни технологии 

  

Искрена Иванова 

  

Информационни технологии за 9. клас издателство “Домино” 2019 

Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев 

  

9 клас  Математика  Вяра Йорданова  Математика за 9 клас издателство “Просвета” основано 1945 

Автори Кирил Банков, Илиана Цветкова 

9 клас  Немски език / II ЧЕ  Анита Каримова  Magnet smart, A1, Band1
Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 
9 клас  Физика и астрономия  Таня Тотева  Издателство:Педагог 6 

Автори: Евгения Бенова,Маргарита Градинарова,Никола Велчев 

9 клас  Неорганична химия-РПП  Ем.Николова  Неорганична химия 

Издателство :Нови знания-2011г. 

Автор:Проф.Т.Пеев 

9 клас  Физикохимия  Ем. Николова  Издателство: Нови знания 

Автор: В.Дойчева 

9 клас  Неорганична химия -практика  Ем.Николова  Лабораторна тетрадка 

Автор: Ем.Николова 

9 клас  Неорганична химия  Петя Атанасова  Неорганична химия  – 9 клас 

Издателство: Нови знания-2011г. 

Автор: Тодор Пеев 

9 клас  Органична химия – практика  Петя Атанасова  Лабораторна тетрадка по органична химия, Издателство: Нови знания, 2004г. 

Автор: И. Вардарова 

9 клас  Органична химия  Петя Атанасова  Издателство: Нови знания, 2011г. Органична химия  

Автор: Г. Димитров 

9 клас  Английски език 

  

Анита Каримова 

Веселка Николова 

Десислава Бачева 

Василка Цонкова 

  

Gateway 2nd Edition  

ниво В1.1 

Издателство: Macmillan 

Учебник и учебна тетрадка 

Организирано закупуване на комплекта 

9 клас  Музика  Божидар Иванов  Издателство “Анубис” 

Автори: Янна Рускова 

Стефан Хъсков 

9 клас  Изобразително изкуство  Божидар Иванов  Издателство “Анубис” 

Автор: Бисер Дамянов 

9 клас  Химия и ООС 9 клас  -втора част за 9 клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език  

Учебно помагало: Работни листове  по химия и ООС за 9 клас 

  

Елена Стоянова  Издателство: Педагог 6 

Автор:Митка Павлова и колектив 

9 клас  Философия  Богдана Лозанова  Издателска къща Анубис 

Автори: Иван Колев и колектив 

9 клас   Български език   Искра Врабевска   Издателство “Булвест-2000” 

Автори: Ангел Петров 

Мая Падешка 

9 клас  Литература  Искра Врабевска  Издателство”Булвест-2000”Автори: Ангел Петров 

Мая Падешка 

9 клас  История и цивилизации  Крум Златков  Втора част за 9.клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. 

Издателство: “Булвест 2000” 

Автори: Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка Васева, Веселина Иванова.

9 клас  География и икономика  Денислав Тодоров  Просвета – Стела Дерменджиева, Петър Стоянов,  
9 клас  Биология и здравно образование 

Учебно помагало: Работни листове по Биология и ЗО 

Анета Филатинова  Анубис – М. Шишиньова, М. Оджакова 
9 клас  Здравословни и безопасни условия на труд  Ем. Николова.  Издателство: Нови знания 

Автор: А.Миленкова 

10 – А,Б,В  Химия и ООС за 10 клас 

Учебно помагало: Работни листове по химия и ООС за 10 клас 

Антония Илиева  Изд. Педагог 6 

Автори: Митка Павлова и колектив 

10 – Б, В клас  Литература  Искра Врабевска  Издателство “БГ Учебник” 

Автори: Иван Нинев, Албена Руневска  

10 – Б,В  Български език  Искра Врабевска  Издателство “Просвета осн. 1945” 

Автори: Весела Михайлова и колектив 

10 – Г клас  Химия и ООС за 10 клас 

Учебно помагало: Работни листове по химия и ООС за 10 клас 

Елена Стоянова  Издателство: Педагог 6 

Автор: Митка Павлова и колектив 

10 А, Г 

Клас  

Български език и литература  Людмила Любенова   Издателство: БГ Учебник за 10 клас 

Автори: И. Инев, А. Руневска, Б. Бакърджиева  

10 клас 

  

Информационни технологии 

  

Искрена Иванова 

  

Информационни технологии за 10. клас издателство “Домино” 2020 

Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев 

  

10 клас  Немски език – разширено  Силвия Методиева  Deutsch echt einfach, B1.1 

Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 

10 клас   Немски език / II ЧЕ 

  

Веселка Николова  Magnet smart, A1, Band2
Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 
10 клас  Физика и астрономия  Таня Тотева  Издателство:Педагог 6 

Автор:Евгения Бенова,Маргарита Градинарова,Никола Балабанов,Никола Велчев 

10 клас  Математика  Иваничка Живкова  Издателство “Просвета” основано 1945 

Автори: Кирил Банков 

Илиана Цветкова 

10 клас  Философия  Богдана Лозанова  Издателство КЛЕТ БЪЛГАРИЯ 

Автори: Иван Колев и колектив 

10 клас  История и цивилизации  Крум Златков  История и цивилизации за 10.клас. 

Издателство: “Булвест 2000” 

Автори: Искра Баева, Диляна Ботева, Петър Ангелов, Иван Тютюнджиев,  Пламен Митев, Николай Поппетров, Евгения Калинова, Надка Васева, Валентина Павлова, Веселина Иванова. 

10 клас   Органична химия  Милена Мартинова   Изд. Нови знания,  

София, 2011г. 

Автор: Георги Димитров 

10 клас  Органична химия – практика  Милена Мартинова  Лабораторна тетрадка по органична химия, 

Автор: Илка Вардарова, 

Изд. Нови знания 

София, 2004г. 

10 клас  География и икономика  Денислав Тодоров  Просвета – Стела ДерменджиеваПетя Събева 
10 клас  Биология и здравно образование 

Учебно помагало: Работни листове по Биология и ЗО 

Анета Филатинова  Анубис – М. Шишиньова,  А.Неделчева 
10 клас   Икономика  Петър Петрунов  Изд. Анубис Автор Антоанета Войкова 
11 а,б,в    Гражданско образование 

  

Петър Петрунов 

  

Изд. Анубис Автор Иван Колев 
11 клас   Математика  Вяра Йорданова  Математика за 11 клас 

Издателство “Просвета” основано 1945 

Автори: Кирил Банков 

Илиана Цветкова 

11 клас  Немски език / II ЧЕ 

  

Анита Каримова  Magnet smart, A2, Band1
Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 
11 клас  Български език и литература  Христиана Цветанова   Издателство: БГ Учебник за 11 клас  

Автори: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Илия Григоров, Виолета Инева, Костадинка Налджиева 

11 клас  Електротехника и електроника  Таня Тотева  Издателство :Нови знания-2003 г. 

Автор:Иванка Иванова -Червенска 

11 клас  Инструкционно-лабораторна тетрадка по миклобиология  Антония Илиева  Изд.Нови знания 

Автори: Ваня Иванова 

11б клас  Английски език / ЧЕП  Анита Каримова  Oxford English for the Pharmaceutical Industry  
11клас  Автоматизация на производството  Ем.Николова  Консултация с учител 
11клас  Аналитична химия  Инж.Ф.Ботева  Консултация с учител 
12 А, Б клас   Български език и литература   Людмила Любенова  Издателство: БГ Учебник за 12 клас  
12 а,б  Гражданско образование 

  

Петър Петрунов 

  

Изд. Анубис Автор Иван Колев 
12 клас  Математика  Вяра Йорданова  Математика 12 клас 

Издателство “Просвета” основано 1945 

Автор: Кирил Банков 

Илиана Цветкова 

12 клас   Немски език / ЧЕП  Силвия Методиева  Авторски материали 
12 клас  Немски език / II ЧЕ  Силвия Методиева   Magnet smart, A2, Band2
Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta 
12 клас  Автоматизация на производството  Ем. Николова  Консултация с учител 
12б клас  Немски език / II ЧЕ 

  

  

Анита Каримова  Magnet smart, A2, Band2
Издателство: KLETT
Автор: Giorgio Motta