Участие на ученици от ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София в обучение за защита на населението от наводнения

   На 11 и 12.02.2019 година група от двадесет ученици от 9 и 10 клас на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ с ръководители – Лора Петрова Арнаудова и инж. Цветелина Петрова Йочева участваха в двудневно обучение по самоспасяване и действия по долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи. Обучението е по проект ,,Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“.

    Благодарение на лектора на групата инж. Слави Христов Пачалов учениците усвоиха полезни знания и методи за оказване на първа помощ при инциденти, и разиграваха ситуации на потърпевши и помагащи.