Тържествено отбелязване годишнина от рождението на Проф. д-р Асен Златаров

На 16.02.2018 г. училището отбеляза 133 години от рождението на Проф. Д-р Асен Златаров. Учениците от 11а клас под ръководството на госпожа Лилия Велкова организираха тържество и посещение на постановката ,,Скъпо съкровище“ в театър ,,Сълза и смях“. Учениците се забавляваха много с песни и танци на тържеството и останаха особено доволни от театралната постановка, като заявиха желание за повече посещения на културни мероприятия. Като гости на тържеството и посетили театралната постановка бяха- директора на гимназията, учители, служители, бивши служители и родители. Целта е да се повиши интереса на учениците за участия в публични изяви и културни мероприятия. Представители от 12 клас, заедно с класните ръководители поднесоха цветя на паметника на Проф. Д-р Асен Златаров.
На снимката: Патронен празник