Трета среща по проект „Have fun and learn social media“, програма Еразъм+

На 10.02.2020 г. в гр. Авейро, Португалия стартира третата среща по проект „Have fun and learn social media“ програма Еразъм+. Трима учители от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ град София активно работят по разработването на наръчник за прилагането на социалните медии в процеса на обучението.

Обсъждахме използването на новите медии в училищното образование. Посетихме издателство “ Виртуално училище“ и участваха в сесия за създаване на електронни продукти за обучение.

В четвъртия ден на мобилността нашият колега Десислав Тодоров – координатор на проект Have fun and learn trough social media в ПГЕБ, представи използването на социалните медии в процеса на обучението и подготовката на учениците. Работата продължи с разработването на наръчник, който да се прилага във всички страни – партньори по проекта.

Благодарим на нашите чудесни домакини от гр. Авейро, Португалия!