Съобщение относно потенциално замърсяване на въздуха с критични стойности на 09.01.2019 г.

Ръководството на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ уведомява всички родители, че във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция с вх.№РУО1-339/07.01.2019 г. . и във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за потенциално замърсяване на въздуха с очаквани критични стойности на 09.01.2019 г. особено в часовете 10:00 – 12:00 ч., са предприети мерки и действия , съгласно предписание на Директора на СРЗИ с писма с изх.№РУО1-30763/05.12.2018 г., изх.№РУО1-31062/07.12.2018 г.

Отсъствията за горепосочената дата се считат по уважителни причини, ако хроничните белодробни заболявания са вписани в личната амбулаторна карта на ученика, представена в училището или ако бъде представен друг медицински документ, доказващ хронично белодробно заболяване, издаден от общопрактикуващ лекар.