Стартира проект „Have Fun and Learn Through Social Media“ по програма ЕРАЗЪМ+

Страните партньори, всички активни в областта на професионалното образование, решихме да разработим инструменти за социални медии, които вече използваме и постигаме по-добри резултати чрез сътрудничество и споделяне на нашите знания и умения.