Дневният консултативен център за деца, юноши и родители стартира безплатна програма за развиване на родителската компетентност

Дневният консултативен център за деца, юноши и родители стартира безплатна програма за развиване на родителската компетентност „К.Е Ш.?-Кой е шефът?“ и набира желаещи родители да се включат.

Местата са ограничени до 12 души. Програмата ще се провежда през 2023/2024 учебна година. Телефон за връзка 02 931 12 02 или 0877 26 98 58

Желаещите за участие могат даотидат  на 09.10.2023 г. от 17.00 ч. в Дневен консултативен център за деца, юноши и родители (ДКЦДЮР) на адрес: бул. „Сливница“ бл.212 /Сточна гара/.

Програмата е за родители на деца от 11 до 15 годишна възраст и се провежда една събота в месеца от 9.00 до 13.00 ч., начало: 14.10.2023 г. в ДКЦДЮР на адрес: бул. „Сливница“ бл.212 /Сточна гара/.

Темите на програмата са: „Проблеми и очаквания“, „Нуждите на детето от безопасност, любов и свобода“, „Промяна на гледната точка: ресурси вместо проблеми“, „Контрол, граници, разпознаване и приемане на емоциите“, „Поощряване на детето за съдействие“, „Наказания и последствия“, „Решаване на проблеми и конфликти в семейството“, „Поощряване за самостоятелност“,“„Вписване“ на детето в роли и освобождаването му от тях“, „Ефикасни поощрения и похвали“.