Среща по проект Si lab, програма Еразъм+

Днес, 10.03.2021г. в електронната платформа TEAMS 365 се състоя среща между партньорите по проект Si lab, програма Еразъм+. Бяха направени уточнения за бъдещите дейности по проекта. Г-жа Силвия Цолова и г-н Денислав Тодоров представиха активностите на нашата гимназия по проекта през първата проектна година.