Среща по проект „Green energy =green life“, програма Еразъм+

На 29.01.2022г. бе проведена среща по проект „Green energy =green life“, програма Еразъм+ с участието на Веселка Николова.