Среща по проект Go Green, програма Erasmus+

Днес, 29.04.2021г. се състоя онлайн среща по проект Go Green, програма Erasmus+. Темата е „WHAT DO WE KNOW ABOUT PLASTIC DISPOSAL?“ Страни партньори: Испания, Турция, Португалия, Чехия, България и участие на ученици от 11 клас на ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров“. Благодарим за отличното представяне!