Справка за резултатите от НВО за 2021 – 2022 година

Справка за резултатите от НВО за 2021 – 2022 година

в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ

Вид изпит

Брой явили се ученици Брой точки за учебната 2021-2022
НВО – БЕЛ 74 42,36
НВО – MAT 74 21,50
НВО – АЕ 1 86,25
ДК
Среден брой точки 50,04