Справка за резултатите от НВО за 2020 – 2021 година

Справка за резултатите от НВО за 2020 – 2021 година

в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ

Вид изпит

Брой явили се ученици Брой точки за учебната 2020-2021
НВО – БЕЛ 59 40,96
НВО – MAT 59 17,42
НВО – АЕ 0
ДК 0
Среден брой точки 29,19