СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.
При същото сразписание на часовете:

1 час 9.00 – 9.30 ч.
2 час 9.40 – 10.10 ч.
3 час 10.20 – 10.50 ч.
4 час 11.10 – 11.40 ч.
5 час 11.50 – 12.20 ч.
6 час 12.30 – 13.00 ч.
7 час 13.10 – 13.40 ч.

програма от 13.04 до 16.04