СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – СОФИЯ

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА ЗА I-ви СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

РАЗПИС 1 срок 23 24 по класове