СВОБОДНИ МЕСТА ПО КЛАСОВЕ И СПЕЦИАЛНОСТИ

КЛАС СПЕЦИАЛНОСТ СВОБОДНИ МЕСТА ИЗУЧАВАН ЕЗИК
8 – А Екология и опазване на околната среда 5 Английски език
8 – Б Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 4 Английски език
8 – В Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства 1 Английски език
8 – Г

сборна

Технология на хомеопатичните и фитопродукти 4 Английски език
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 3 Немски език
9 – А Екология и опазване на околната среда 8 Английски език
9 – Б Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 3 Английски език
9 – В

сборна

Технология на хомеопатичните и фитопродукти 2 Английски език
Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 2 Английски език
10 – А

сборна

Екология и опазване на околната среда 2 Немски език
Технология на хомеопатичните и фитопродукти 1 Английски език
10 – Б Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 1 Английски език
11 – А Екология и опазване на околната среда 6 Немски език
11 – Б Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 1 Английски език
11 – В Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти 7 Английски език