РЪКОВOДСТВОТО НА SI-LAB ВЕЧE Е ФАКТ!

Току-що публикувахме ръководството Si-Lab, озаглавено „Как да приложим училищни иновативни лаборатории“, един от ключовите резултати от нашия проект. Това ръководство е разделено на седем глави, занимаващи се с всички аспекти на концепцията за създаването и прилагането на Si-Lab. Включва дейности като въпросници за учители и училищни ръководители или игри за разбиване на леда, които да използвате и прилагате с вашите групи ученици.
Освен това ще намерите няколко шаблона и примерни планове на уроци, които можете да разпечатате, адаптирате и използвате повторно в собственото си училище.
Можете да мислите за това ръководство като карта, която да ви води през ново образователно приключение!
Изтеглете и открийте ръководството на нашия уебсайт: https://silab-project.eu/results/

Si Lab 3nd Newsletter BG (1)