Родителска среща за 8 клас, учебна 2023 – 2024 година

родителска срещаУважаеми родители, родителската среща за 8 клас ще се проведе на 14.09.2023 г. в гимназията от 18.00 часа.

Здрава и успешна учебна година!