Разпределение на класовете по класни стаи за учебната 2020-2021 година

Скъпи ученици, уважаеми родители, представяме на вашето внимание разпределението на класовете по класни стаи за учебната 2020-2021 година.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КЛАСНИ СТАИ

КЛАС № на кабинет/ етаж Класен ръководител

8а 21 / II етаж инж. Петя Атанасова
8б 22 / II етаж Веселка Николова
8в 23 / II етаж Анита Каримова
8г 24 / II етаж Таня Тотева
9а 34 / III етаж Людмила Любенова
9б 33 / III етаж инж. Силвия Цолова
9в 30а / III етаж д-р Крум Златков
9г 30 / III етаж Денислав Тодоров
10а 25 / II етаж Силвия Методиева
10б 37 / III етаж Богдана Лозанова
10в 38 / III етаж Костадинка Георгиева
11а 31 / III етаж Василка Цонкова
11б 35 / III етаж инж. Филис Ботева
12а 32 / III етаж Наталия Николова
12б 36 / III етаж Иваничка Живкова
12в 40 / IV етаж Искра Врабевска
Езиков 32а / III етаж

Здрава и успешна учебна година!