РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ учебна 2021 – 2022 година

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ,,Професор д-р Асен Златаров”

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ

 КЛАС № на кабинет/ етаж/ ученици Класен ръководител
8а  21 /  II  етаж – 24 уч   Анета Филатинова
8б  22 /  II  етаж – 24 уч   Десислава Бачева
8в  24 /  II  етаж – 18 уч.   Христиана Цветанова
8г  23 /  II етаж – 20 уч.   Ива Ангелова
9а  33 /  III етаж – 26 уч.   Петя Атанасова
9б Комп. каб / III етаж – 24 уч.   Веселка Николова
9в 25  / II етаж – 20 уч.   Анита Каримова
9г 32А / III етаж -16 уч.   Таня Тотева
10а 34  / III етаж – 21 уч.   Людмила Любенова
10б 36 / III етаж – 20 уч.   инж. Силвия Цолова
10в 40 / IV етаж – 12 уч.   Д-р Крум Златков
10г 30  / III етаж – 21 уч.   Денислав Тодоров
11а 30a / III  етаж – 16 уч.   Силвия Методиева
11б 37 / III  етаж – 21 уч.   Богдана Лозанова
11в 38 / III етаж – 22 уч.   Вяра Йорданова
12а 31 / III  етаж – 24 уч.   Василка Цонкова
12б 35 / III етаж – 24 уч.   Д-р Филис Ботева
32 каб. – езиков