РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ учебна 2023 – 2024

 

КЛАС № на кабинет/ етаж/ ученици Класен ръководител
8а 23 / II етаж – 22 уч. Стефани Иванова
8б 24 / II етаж – 22 уч. Лора Арнаудова
8в 21 / II етаж – 25 уч. Василка Цонкова
8г 22 / II етаж – 27 уч. Симона Иванова
25 / II етаж – 19 уч. Силвия Методиева
9а 35 / II етаж – 26 уч. Анелия Петрина
9б 36 / III етаж – 21 уч. Юрия Кирчева
9в 38 / III етаж – 22 уч. Божидар Иванов
37 / III етаж – 21 уч. Кристина Александрова
10а 34 / III етаж – 21 уч. Вяра Йорданова
10б  31 / III етаж – 21 уч. Десислава Бачева
10в  30a / III етаж – 17 уч. Ивайло Константинов
10г  34а / III етаж -20 уч. Ива Ангелова
11а  33 / III етаж – 24 уч. Петя Атанасова
11б Комп. каб / III етаж – 20 уч. Веселка Николова
11в 30 / III етаж – 21 уч. Анита Каримова
11г 40 / IV етаж – 14 уч. Таня Тотева
12а   Людмила Любенова
12б   инж. Силвия Цолова
12в   Д-р Крум Златков
12 г   Михаил Арсов