РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛАСОВЕТЕ ПО КАБИНЕТИ и класни ръководители 2022 – 2023г,

 КЛАС № на кабинет/ етаж/ ученици Класен ръководител
8а  21 /  II  етаж – 26 уч.    Анелия Петрина
8б  22 /  II  етаж – 25 уч.   Юрия Кирчева
8в  23 /  II  етаж – 20 уч.   Божидар Иванов
8г  24 /  II  етаж – 22 уч. Кристина Александрова
9а  25 /  II  етаж – 24 уч.   Анета Филатинова
9б  35 /  III  етаж – 22 уч.   Десислава Бачева
9в  32а / III  етаж – 19 уч.   Ивайло Константинов
9г  34а /  III етаж – 19 уч.   Ива Ангелова
10а  33 /  III етаж – 26 уч.   Петя Атанасова
10б Комп. каб / III етаж – 25 уч.   Веселка Николова
10в 31  / III етаж – 22 уч.   Анита Каримова
10г 30а / III етаж -16 уч.   Таня Тотева
11а 34  / III етаж – 21 уч.   Людмила Любенова
11б 36 / III етаж – 21 уч.   инж. Силвия Цолова
11в 40 / IV етаж – 12 уч.   Д-р Крум Златков
11г 30  / III етаж – 19 уч.   Денислав Тодоров
12а 32 / III  етаж – 16 уч.   Силвия Методиева
12б 37 / III  етаж – 20 уч.   Богдана Лозанова
12в 38 / III етаж – 23 уч.   Вяра Йорданова