Пътуване по проект Schools innovation labs, програма ERASMUS+

В периода от 27.11.2021 г. до 03.12. 2021г.  се проведе организирано пътуване до Хърватия, гр. Риека, с група ученици от 10б, 11б, 11в и 12б клас на ПГЕБ “Проф. д-р Асен
Златаров“ oт ПГЕБ “Проф. д-р Асен Златаров“ – по проект „Schools innovation labs“ № KA2-2019-1-HR01-KA-060778-1, програма ERASMUS+, в Р. Хърватска.