Стартира проект „No obstacles, no boundaries“ по програма Еразъм+

В ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира проект „No obstacles, no boundaries“, по програма Еразъм+.

Наши партньори са училища от Полша, Турция, Португалия, Румъния и  Италия. В тази връзка обвиняваме гласуване за лого по проекта.

Най-харесваната от петте снимки ще бъде победител. Моля, харесвайте отделните снимки във фесбукстаницата на училището.