График за провеждане на юлска изпитна сесия от 1. VII. 2022г. до 12. VII. 2022г. за учебната 2021-2022 г.

Провеждане на юлска  приравнителна сесия от 1. VII. 2022г. до 11. VII. 2022г. за учебната 2021-2022г.

 1. Неорганична химия (ИУЧ – ОтПП) 9. клас 8.07.2022г 10:30  в  лаборатория 5 – И. Р. И.
 2. Изобразително изкуство 10. клас  7.07.2022г 10:30  в  25 кабинет – А.М.
 3. Музика 10. клас 7.07.2022г 13:30  в  25 кабинет – А.М.

Провеждане на сесия за формиране на срочна оценка от 1. VII. 2022г. до 11. VII. 2022г. за учебната 2021-2022г.

 1. Български език и литература  1.07.2022 г 10:30  в  25 кабинет
 2. Английски език 1.07.2022г 13:30  в  25 кабинет
 3. Немски език  4.07.2022г 10:30  в  25 кабинет
 4. Математика 4.07.2022г 13:30  в 25 кабинет
 5. История и цивилизации  5.07.2022г 10:30  в 25 кабинет
 6. География и икономика 5.07.2022г 13:30  в  25 кабинет
 7. Биология и здравно образование 6.07.2022г 10:30  в 25 кабинет
 8. Физика и астрономия  6.07.2022г 13:30  в  25 кабинет
 9. Химия и опазване на околната среда  7.07.2022г 10:30  в  25 кабинет
 10. Музика 7.07.2022г 13:30  в  25 кабинет
 11. Физическо възпитание и спорт   8.07.2022г 9:30  във  физкултурен салон
 12. Органична химия (ИУЧ – ОтПП)  8.07.2022г 10:30  в 25 кабинет
 13. Органична химия – учебна практика (ИУЧ – ОтПП)   8.07.2022г 13:30  в  лаборатория 5
 14. Неорганична химия – учебна практика(ИУЧ – ОтПП) 11.07.2022г 10:30  в  лаборатория 5
 15. Техническо чертане (ИУЧ – ОтПП)  11.07.2022г 10:30  в  25 кабинет
 16. Физикохимия (ИУЧ – РПП)    12.07.2022г 10:30  в  25 кабинет

Провеждане на юлска  поправителна сесия от 1. VII. 2022г. до 11. VII. 2022г. за учебната 2021-2022г.

 1. Немски език 4.07.2022г 13:30  в 25 кабинет
 2. Органична химия (ИУЧ – РПП)   8.07.2022г 13:30  в  лаборатория 5