Провеждане на трета изпитна сесия 13 – 16.5.2019 г.

Г Р А Ф И К

За провеждане на трета изпитна сесия  /от 13. V. 2019г. до 16. V. 2019г./  – самостоятелна форма на обучение за учебната 2018/2019г.

На: Магдалина Стефанова Иванова /12кл./ и Гергана Веселинова Попова /12кл./ – ТФПКП

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Технология на специалността /12кл./ 13.05.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1. Анна Бучкова-БЗО

2. Лилия Велкова-БЕЛ

Председател:  инж.Милена Мартинова

Член:   инж. Илка Вардарова

10. V. 2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 15.05.2019г.

ЗДУД

ЗИП Неорганична химия

/12кл./

14.05.2019г.

– от 13:40

– в   32-А кабинет

1.Крум Златков-ИЦ

2.  Искра Врабевска – БЕЛ

Председател: инж.Емилия Николова

Член: инж. Цветелина Йочева

13. V. 2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 16.05.2019г.

ЗДУД