Предпазни мерки срещу коронавирус

Уважаеми ученици и служители на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“
Моля да се запознаете с презентация на Министерството на здравеопазването, относно мерки за предпазване от коронавирус.