Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“ за инж. Наталия Вълчева

Почетно отличие на МОН „Неофит Рилски“ за инж. Наталия Вълчева – директор на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, за дългогодишна, високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование. Признание за всеотдайната и упорита работа на целият колектив на гимназията.