,,Посланици на природата“ по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“ от ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

Петнадесет ученици от 10 б клас, участващи в група  ,,Уча и се забавлявам, като творя и моделирам“ с ръководител инж. Филис Бпотева по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“ приключиха заниманията по интереси с публична изява „Посланици на природата“. През периода на своите занимания, участниците дискутираха проблемите на Земята, рециклирането на отпадъци, използването на пластмаса, събиране на лечебни растения. Взеха участие в много практически занятия като: анализ на питейна вода, витамин С , В1, изработване на ароматни свещи и сапунчета. Макар и виртуално да финализираха заниманията си, учениците се разделиха с много полезни знания и нови умения.