„Посланици на природата“ в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

На 28.04.2021 год. 15 ученици от 11б клас участващи в група за занимания по интереси „Уча, творя и моделирам“ с ръководител д-р инж. Филис Ботева по проект BG05M20P001-2.011-0001″Подкрепа за успех“ представиха публична изява на тема „Посланици на природата. Изложба на творби изработени в клуба“. Учениците представиха невероятни творения от отпадъчни материали с което доказаха, че са истински посланици на природата.
Можем само да се гордеем с нашите възпитаници и с техните ръководители!