Посещение на ИАОС по програма ,,Еразъм+“ – проект ,,TIE project“

На 18.02.2020 год. 45 учители и ученици от пет държави, участващи съвместно с ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София в проект ,,TIE project“ по програма ,,Еразъм+“ посетиха ИАОС. Благодарение на любезното съдействие на ИАОС учители и ученици се запознаха с дейността на агенцията, ,,Мониторинг на води“ и посетиха автоматизираната система за измерване качеството на атмосферния въздух в реално време. Благодарим за любезното съдействие на ИАОС!