Посещение в град Пирот

На 12-ти и 13-ти април 2017 г. група от учители и ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София посети Средна стручна школа в град Пирот, Република Сърбия по проект „Професионално образование без граници“.