Поправителна изпитна сесия на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 год.

График

за провеждане на поправителна изпитна сесия на приравнителни изпити– дневна форма на обучение за учебната 2019/2020 год. на:

София Емилова Виденова за 9 кл.: органична химия, техническо чертане, органична химия-практика, РПП неорганична химия – ТХФП,

Ирина Иванова Петрова за 8 кл.: география и икономика,  биология и ЗО, химия и ООС;  за 9кл.: органична химия, техническо чертане, физикохимия органична химия-практика, РПП неорганична химия – ТХФП,

Константин Пламенов Костов  за 8 кл.: география и икономика,  биология и ЗО, физика и астрономия, химия и ООС – ТХФП,

Веселина Тонева Димитрова за 9 кл. : английски език, техническо чертане, органична химия, органична химия-практика, РПП неорганична химия – ЕООС.

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Органична химия

 

01. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Антония Илиева-БЗО

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:   инж. Милена Мартинова

30.06.2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 06.07.2020г.

ЗДУД

 

 

 

Органична химия-практика

 

01. 07. 2020г.

– от 12:40

–  в  лаборатория № 5

практически Председател:  инж.Емилия Николова

Член:    инж. Милена Мартинова

30.06.2020г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 06.07.2020г.

ЗДУД

 

География и икономика 02.07. 2020г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Людмила Любенова – БЕЛ

2. Силвия Методиева – НЕ

Председател: Денислав Тодоров

Член: Петър Петрунов

01.07.2020г. Хранилище на преподавателите по география 07.07.2020г.

ЗДУД

 

Физика и астрономия

 

03. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2.Снежана Костова -БЗО

Председател: Таня Тотева

Член: Атанас Гацев

02.07.2020г Хранилище на преподавателите по природни науки 08.07.2020г.

ЗДУД

Физикохимия

 

03. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1. Богдана Лозанова-ИЦ

2. Снежана Костова -БЗО

Председател:  инж.Емилия Николова

Член:   инж. Силвия Цолова

02.07.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.07.2020г.

ЗДУД

Техническо чертане

 

06. 07.2020г.

– от 09:30

– в   25 кабинет

1.  Таня Тотева – ФА

2.Крум Златков -ИЦ

Председател: инж. Силвия  Цолова

Член:  инж.  Цветелина Йочева

03.07.2020г. Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 09.07.2020г.

ЗДУД

Английски език 

 

07. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

1.  Денислав Тодоров – ГИ

2.Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Георги Ванчев

Член:  Василка Цонкова

06.07.2020г Хранилище на преподавателите по математика 10.07.2020г.

ЗДУД

Биология и ЗО 07. 07. 2020г.

– от 09:30

– в   25 кабинет

1.  Денислав Тодоров – ГИ

2.Искра Врабевска-БЕЛ

Председател: Снежана Костова

Член:   Антония Илиева

06.07.2020г Хранилище на преподавателите по  БЗО 10.07.2020г.

ЗДУД

Химия и опазване на околната среда 08. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25  кабинет

1. Веселка Николова-АЕ

2.  Георги Ванчев-АЕ

Председател: Снежана Костова

Член: инж.Емилия Николова

07.07.2020г Хранилище на преподавателите по ХООС 13.07.2020г.

ЗДУД

РПП Неорганична химия

 

09. 07. 2020г.

– от 09:30

– в  25 кабинет

 1. Василка Цонкова-АЕ

2. Наталия Николова-ФС

Председател:инж. Силвия Цолова

Член:  инж.Емилия Николова

02.03.2020г Хранилище на преподавателите по професионална подготовка 09.03.2020г.

ЗДУД

 

 

Продължителността на изпита за оформяне на срочна/годишна оценка е  3 астрономически  часа – за изпитите, които се провеждат в писмена форма и 4 астрономически часа -за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания.