Получава се! Работим успешно!

Уважаеми родители, скъпи ученици,
приключи поредния ден на дистанционно обучение. Направения анализ показва, че активността на учениците е много висока и с всеки изминал ден се повишава. Благодаря ви за усилията! Отчитайки спецификата на обучението в гимназията и възможностите на всички ученици и учители продължаваме да прилагаме избраният от нас вариант за дистанционно обучение. Получава се! Работим успешно! Интернет пространството е затрупано с електронни платформи, които предлагат множество други варианти, но всички те използват различни инструменти, които изискват предварително обучение. Пред вид извънредната ситуация и мерките за сугурност, на този етап подобно обучение не може да се проведе. Затова оставаме на вече доказано работещия вариант, който сме избрали. Така предоставяме равни възможности на всички ученици да се включат с наличните си устройства – компютри, таблети, телефони.
Благодаря на учителите за безсънните нощи, за положените усилия, за предоставената възможност на всички наши ученици да се включат в процеса на дистанционното обучение, независимо от техническите възможности с които разпологат!
Багодаря ви скъпи ученици, за активното участие, за проявената отговорност и готовност да участвате заедно с нас в това приключение!
Благодаря ви скъпи родители за това, че подкрепяте своите деца и техните учители!

Пазете се! Бъдете здрави и успешни!

инж. Наталия Вълчева

Директоректор на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

град София