ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира участие в нов Европейски проект – Computer Skills in Modern Education

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира участие в проект Computer Skills in Modern Education 2020-1-RO01-KA229-080135_2 по програма“Еразъм+“ . „Еразъм+“ е програмата на Европейския Съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

В проекта наши партньори са училища от Истамбул – Турция, Салеми – Сицилия, Италия, Сиаулиай – Литва, Таргу-Жиу – Румъния. На 3 ноември се състоя първата онлайн среща между страните участнички. От нашето училище участие в срещата взеха Веселка Николова – учител по английски език и класен ръководител на 8б клас и Искрена Иванова – учител по информационни технологии.

На срещата се обсъдиха въпроси по дейностите на проекта. В срок до 14. ноември нашият екип е ангажиран с изготвянето на пет въпроса, свързани с уменията на учениците да използват Майкрософт офис и подобряването на техните умения. Целта е да се види на какво ниво са учениците. До 1 декември предстои да бъде избрано лого, което ще се използва за документацията и популяризирането на проекта. Пъвият етап по избр на лого ще бъде на ниво училище и в него всяко училище-партньор ще избере, чрез гласуване във фейсбук. Логото с най-много харесвания ще спечели и ще участва в избора за лого на проекта.